Pucajući u plafon izjavljivao sam da te volim.


pucajui-u-plafon-izjavljivao-sam-da-te-volim
matija bećkovićpucajućiplafonizjavljivaosamdatevolimpucajući uu plafonplafon izjavljivaoizjavljivao samsam dada tete volimpucajući u plafonu plafon izjavljivaoplafon izjavljivao samizjavljivao sam dasam da teda te volimpucajući u plafon izjavljivaou plafon izjavljivao samplafon izjavljivao sam daizjavljivao sam da tesam da te volimpucajući u plafon izjavljivao samu plafon izjavljivao sam daplafon izjavljivao sam da teizjavljivao sam da te volim

Volim te- čula sam njegov glas.Ja učim da te volim- odgovorila sam.Volim te- čula sam njegov glas. Ja učim da te volim- odgovorila sam.Ne, nisam iznenađen, samo sam razočaran. Ne mrzim te, samo sam izgubio razlog da te volim .Ne volim kišu, ne volim vjetar, ne volim zimu. Nekako si jadan, kašlješ, bole te krsta, boli te duša. A ne volim ni ljetnu žegu, nisi nizašta. Ima li gdjegod na zemlji kraj gdje je uvijek proljeće?Znam da bi htela da te grlim, da te cuvam, da samo tebe volim, da u srcu svom te furam, ali bolje ti je bejbe idi daleko od mene, shvatices vremenom da nisam ja ...Sto vekova ću ovako da te volim, užasno da te volim, sav od paperja i sav od zla. Beži zato dok možeš.