Pucajući u plafon izjavljivao sam da te volim.


pucajui-u-plafon-izjavljivao-sam-da-te-volim
matija bećkovićpucajućiplafonizjavljivaosamdatevolimpucajući uu plafonplafon izjavljivaoizjavljivao samsam dada tete volimpucajući u plafonu plafon izjavljivaoplafon izjavljivao samizjavljivao sam dasam da teda te volimpucajući u plafon izjavljivaou plafon izjavljivao samplafon izjavljivao sam daizjavljivao sam da tesam da te volimpucajući u plafon izjavljivao samu plafon izjavljivao sam daplafon izjavljivao sam da teizjavljivao sam da te volim

Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ne volim kišu, ne volim vjetar, ne volim zimu. Nekako si jadan, kašlješ, bole te krsta, boli te duša. A ne volim ni ljetnu žegu, nisi nizašta. Ima li gdjegod na zemlji kraj gdje je uvijek proljeće?Volim te- čula sam njegov glas. Ja učim da te volim- odgovorila sam.Volim te- čula sam njegov glas.Ja učim da te volim- odgovorila sam.Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima.