Prva ljubav je veoma velika i veoma mala.


prva-ljubav-veoma-velika-i-veoma-mala
viktor igoprvaljubavveomavelikamalaprva ljubavljubav jeje veomaveoma velikavelika ii veomaveoma malaprva ljubav jeljubav je veomaje veoma velikaveoma velika ivelika i veomai veoma malaprva ljubav je veomaljubav je veoma velikaje veoma velika iveoma velika i veomavelika i veoma malaprva ljubav je veoma velikaljubav je veoma velika ije veoma velika i veomaveoma velika i veoma mala

Put od pojave do stvarnosti često je veoma težak i dugačak, a mnogi ljudi su veoma loši putnici. Moramo da im oprostimo kada se teturaju i udaraju nas, kao da udaraju u zid.Preduzimljivi ljudi su oni koji jednostavno razumeju da je veoma mala razlika između prepreke i prilike, pa su u stanju da oboje okrenu u svoju korist.Srećni i zadovoljni ljudi ne pišu nikako ili veoma kratko.Smiren um donosi unutrašnju snagu i samopouzdanje, tako da je veoma važan za dobro zdravlje.Ljubav je slatki kolac, sa veoma gorkim prelivomLenjost tako polako korača da je siromaštvo veoma brzo sustigne!