Protiv sretnog jedva i Bog ima snage. - Činija Citata

Protiv sretnog jedva i Bog ima snage.


protiv-sretnog-jedva-i-bog-ima-snage
latinske posloviceprotivsretnogjedvabogimasnageprotiv sretnogsretnog jedvajedva ii bogbog imaima snageprotiv sretnog jedvasretnog jedva ijedva i bogi bog imabog ima snageprotiv sretnog jedva isretnog jedva i bogjedva i bog imai bog ima snageprotiv sretnog jedva i bogsretnog jedva i bog imajedva i bog ima snage

Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje.Apstraktni identitet sa sobom još nema života… Nešto, dakle, ima život samo ukoliko sadrži protivrečnosti u sebi i ima snage da može protivrečnosti u sebi da obuhvati i da je zadrži.Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi.Bog nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baštovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrće sasuši i propadne? Jednu želju Bog ima: da se svi ljudi pokaju i od zla povrate.Greške se uvek mogu oprostiti ukoliko počinioc ima snage da ih prizna.Niti jedna velika nepogoda ne traje dugo: koliko oluja ima više snage, toliko je vremenski kraća.