Protiv bolesti nalazimo zaštitu, ali što se smrti tiče, mi ljudi živimo u gradu bez zidina!


protiv-bolesti-nalazimo-zatitu-ali-to-se-smrti-tie-mi-ljudi-ivimo-u-gradu-bez-zidina
epikurprotivbolestinalazimozatitualitosesmrtitičemiljudiživimogradubezzidinaprotiv bolestibolesti nalazimonalazimo zaštituali štošto sese smrtismrti tičemi ljudiljudi živimoživimo uu gradugradu bezbez zidinaprotiv bolesti nalazimobolesti nalazimo zaštituali što sešto se smrtise smrti tičemi ljudi živimoljudi živimo uživimo u graduu gradu bezgradu bez zidinaprotiv bolesti nalazimo zaštituali što se smrtišto se smrti tičemi ljudi živimo uljudi živimo u graduživimo u gradu bezu gradu bez zidinaali što se smrti tičemi ljudi živimo u graduljudi živimo u gradu bezživimo u gradu bez zidina

Ali ponekad, ne tako često, kad mi se zgadi laž, onda govorim istinu. Crno je, u teškom vremenu živimo, a živimo jadno i sramotno. Utjeha je samo što će oni koji budu posle nas živjeli, preturiti preko glave još teža vremena, i pominjati naše dane kao srećne.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma.Svi mi živimo pod istim nebom, ali nemamo isti horizont.Ne znam kako je drugim tekstopiscima, ali što se mene tiče, kada pišem mora biti tišina-veoma je teško da pišem kada telefon i zvono zvone i kada ljudi pričaju; nisam dovoljno dobar pisac da pređem preko svega toga!Život je stanje aktivnosti koje stalno teži ka smrti i primiče joj se lagano i postupno; a smrt je rešenje te duge bolesti koja se naziva život.