Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni. - Činija Citata

Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni.


pronalasci-stare-i-na-njih-se-nadovezuju-novi-i-kako-su-to-dela-stvaralakog-duha-smrtnih-ljudi-i-oni-su-sami-smrtni
mihajlo pupinpronalascistarenanjihsenadovezujunovikakosutodelastvaralačkogduhasmrtnihljudionisamismrtnipronalasci starestare ii nana njihnjih sese nadovezujunadovezuju novii kakokako sudela stvaralačkogstvaralačkog duhaduha smrtnihsmrtnih ljudii onioni susu samisami smrtnipronalasci stare istare i nai na njihna njih senjih se nadovezujuse nadovezuju novii kako susu to deladela stvaralačkog duhastvaralačkog duha smrtnihduha smrtnih ljudii oni suoni su samisu sami smrtnipronalasci stare i nastare i na njihi na njih sena njih se nadovezujunjih se nadovezuju novikako su to delasu to dela stvaralačkogdela stvaralačkog duha smrtnihstvaralačkog duha smrtnih ljudii oni su samioni su sami smrtnipronalasci stare i na njihstare i na njih sei na njih se nadovezujuna njih se nadovezuju novii kako su to delakako su to dela stvaralačkogsu to dela stvaralačkog duhadela stvaralačkog duha smrtnih ljudii oni su sami smrtni

Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena.Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.Najjeftinije se prodaju daroviti i sposobni ljudi, jer njih lukavi kupci najviše traže, a oni sami vrlo često nisu ni svesni svoje vrednosti. Tu treba tražiti uzrok mnogim od velikih ličnih tragedija izuzetnih ljudi.Ironični ljudi su često puni duha. Njima su se uvijek divili više nego što su ih voljeli.Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.