Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni.


pronalasci-stare-i-na-njih-se-nadovezuju-novi-i-kako-su-to-dela-stvaralakog-duha-smrtnih-ljudi-i-oni-su-sami-smrtni
mihajlo pupinpronalascistarenanjihsenadovezujunovikakosutodelastvaralačkogduhasmrtnihljudionisamismrtnipronalasci starestare ii nana njihnjih sese nadovezujunadovezuju novii kakokako sudela stvaralačkogstvaralačkog duhaduha smrtnihsmrtnih ljudii onioni susu samisami smrtnipronalasci stare istare i nai na njihna njih senjih se nadovezujuse nadovezuju novii kako susu to deladela stvaralačkog duhastvaralačkog duha smrtnihduha smrtnih ljudii oni suoni su samisu sami smrtnipronalasci stare i nastare i na njihi na njih sena njih se nadovezujunjih se nadovezuju novikako su to delasu to dela stvaralačkogdela stvaralačkog duha smrtnihstvaralačkog duha smrtnih ljudii oni su samioni su sami smrtnipronalasci stare i na njihstare i na njih sei na njih se nadovezujuna njih se nadovezuju novii kako su to delakako su to dela stvaralačkogsu to dela stvaralačkog duhadela stvaralačkog duha smrtnih ljudii oni su sami smrtni

Najjeftinije se prodaju daroviti i sposobni ljudi, jer njih lukavi kupci najviše traže, a oni sami vrlo često nisu ni svesni svoje vrednosti. Tu treba tražiti uzrok mnogim od velikih ličnih tragedija izuzetnih ljudi.Zemlji nisu potrebni novi kontinenti već novi ljudi.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive.Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje.Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.