Pronaći život i čuvati ga do smrti, u našem je kukavičkom, okrutnom i bledunjavom društvu problem.


pronai-ivot-i-uvati-ga-do-smrti-u-naem-kukavikom-okrutnom-i-bledunjavom-drutvu-problem
Čarls bukovskipronaćiživotčuvatigadosmrtinaemkukavičkomokrutnombledunjavomdrutvuproblempronaći životživot ii čuvatičuvati gaga dodo smrtiu našemnašem jeje kukavičkomokrutnom ii bledunjavombledunjavom društvudruštvu problempronaći život iživot i čuvatii čuvati gačuvati ga doga do smrtiu našem jenašem je kukavičkomokrutnom i bledunjavomi bledunjavom društvubledunjavom društvu problempronaći život i čuvatiživot i čuvati gai čuvati ga dočuvati ga do smrtiu našem je kukavičkomokrutnom i bledunjavom društvui bledunjavom društvu problempronaći život i čuvati gaživot i čuvati ga doi čuvati ga do smrtiokrutnom i bledunjavom društvu problem

Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu.Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.J**eš ti Chuck Norrisa što može rešiti svaki problem, moja žena je bolja ona od niceg napravi problem ! ! !Otkrivanje atomske energije nije stovilo novi problem. Ono je samo učinilo hitnijom potrebu da se riješi već postojeći problem.Bolje je umreti nenadano, nego strepeti od smrti čitav život.