Pronašla sam paradoks, da ako volite do bola, ne može biti više boli, samo više ljubavi.


prona-sam-paradoks-da-ako-volite-do-bola-ne-moe-biti-vie-boli-samo-vie-ljubavi
majka terezapronalasamparadoksdaakovolitedobolanemožebitiviebolisamoljubavipronašla samsam paradoksda akoako volitevolite dodo bolane možemože bitibiti viševiše bolisamo viševiše ljubavipronašla sam paradoksda ako voliteako volite dovolite do bolane može bitimože biti višebiti više bolisamo više ljubavida ako volite doako volite do bolane može biti višemože biti više bolida ako volite do bolane može biti više boli

Ja više ne mogu biti poslušan - jednom sam probao komandovanje i više ga ne mogu prepustiti drugome.Sretna ljubav nema svoje priče. Postoje samo romani o smrtnoj ljubavi, o onoj koju ugrožava i osuđuje sam život. Zapadni se lirizam ne zanosi ni čulnim užicima, niti plodnom bračnom slogom. I pisce i čitaoce mnogo više zanosi ljubavna strast negoli ispunjenje ljubavi.Toliko puta, doživeo sam poraze, pa više i ne osećam istinski tamjan sumnje. Prejeo sam se pobeda, pa više i ne osećam istinsku zvonjavu slave. Ne umem ni da se uplašim. Ne umem više ni da umem.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.Ljubav je kao snaga, ako je više trošiš više ćeš je imati.