Promene su zakon života. A oni koji gledaju samo na prošlost ili sadašnjost sigurno će propustiti budućnost.


promene-su-zakon-ivota-a-oni-koji-gledaju-samo-na-prolost-ili-sadanjost-sigurno-e-propustiti-budunost
džon f. kenedipromenesuzakonživotaonikojigledajusamonaprolostilisadanjostsigurnoćepropustitibudućnostpromene susu zakonzakon životaoni kojikoji gledajugledaju samosamo nana prošlostprošlost iliili sadašnjostsadašnjost sigurnosigurno ćeće propustitipropustiti budućnostpromene su zakonsu zakon životaa oni kojioni koji gledajukoji gledaju samogledaju samo nasamo na prošlostna prošlost iliprošlost ili sadašnjostili sadašnjost sigurnosadašnjost sigurno ćesigurno će propustitiće propustiti budućnostpromene su zakon životaa oni koji gledajuoni koji gledaju samokoji gledaju samo nagledaju samo na prošlostsamo na prošlost ilina prošlost ili sadašnjostprošlost ili sadašnjost sigurnoili sadašnjost sigurno ćesadašnjost sigurno će propustitisigurno će propustiti budućnosta oni koji gledaju samooni koji gledaju samo nakoji gledaju samo na prošlostgledaju samo na prošlost ilisamo na prošlost ili sadašnjostna prošlost ili sadašnjost sigurnoprošlost ili sadašnjost sigurno ćeili sadašnjost sigurno će propustitisadašnjost sigurno će propustiti budućnost

Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…Neće ono što si učinio u prošlom životu uticati na tvoju sadašnjost, već će ono što činiš sada iskupiti tvoju prošlost, i logično promeniti budućnost.Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti.Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi.Ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost. Ko kontroliše sadašnjost, kontroliše budućnost.