Promena i napredak su retko pokloni sa neba. Oni proizilaze iz borbe odozdo. 


promena-i-napredak-su-retko-pokloni-neba-oni-proizilaze-iz-borbe-odozdo
noam Čomskipromenanapredaksuretkopokloninebaoniproizilazeizborbeodozdo promena ii napredaknapredak susu retkoretko poklonipokloni sasa nebaoni proizilazeproizilaze iziz borbepromena i napredaki napredak sunapredak su retkosu retko pokloniretko pokloni sapokloni sa nebaoni proizilaze izproizilaze iz borbepromena i napredak sui napredak su retkonapredak su retko poklonisu retko pokloni saretko pokloni sa nebaoni proizilaze iz borbepromena i napredak su retkoi napredak su retko pokloninapredak su retko pokloni sasu retko pokloni sa neba

Oni koji me vide retko mi veruju na reč. Verovatno izgledam preinteligentno da bih je i održao.Oni koji znaju da govore, govore retko.Novac je čudna stvar. Oni koji ga nemaju strašno ga žele. Oni koji ga imaju prepuni su problema.Pobediti bez borbe jest najbolje.Posle nekog vremena naučiš da ljubav ne znači oslanjanje, a društvo ne znači bezbednost, i počneš da učiš da poljupci nisu ugovori i da pokloni nisu obe ...Svaki napredak civilizacije bio je u početku žigosan kao neprirodan.