Promena i napredak su retko pokloni sa neba. Oni proizilaze iz borbe odozdo. 


promena-i-napredak-su-retko-pokloni-neba-oni-proizilaze-iz-borbe-odozdo
noam Čomskipromenanapredaksuretkopokloninebaoniproizilazeizborbeodozdo promena ii napredaknapredak susu retkoretko poklonipokloni sasa nebaoni proizilazeproizilaze iziz borbepromena i napredaki napredak sunapredak su retkosu retko pokloniretko pokloni sapokloni sa nebaoni proizilaze izproizilaze iz borbepromena i napredak sui napredak su retkonapredak su retko poklonisu retko pokloni saretko pokloni sa nebaoni proizilaze iz borbepromena i napredak su retkoi napredak su retko pokloninapredak su retko pokloni sasu retko pokloni sa neba

Nije istina da čovek uvek nosi sa sobom i svoje probleme, ma kuda krenuo. To su, kao utehu, izmislili oni koji retko izlaze iz soba.Čovječanstvo poseduje različite kreativne kapacitete, a osjećaj optimizma, za koji mislim da postoji razlog, zapravo dolazi iz istorije. Ne iz egzistencije ovih kapaciteta, već iz činjenice da su tokom istorije ljudi vodili hrabru borbu protiv strašnih stvari i osvajali veoma važne borbe za slobodu i pravdu, ne bez regresija jer se stvari kreću i unazad, takođe, ali je tokom vremena došlo do definitivnog progresa u proširenju oblasti prava, pravde, moralnih obzira.Oni koji me vide retko mi veruju na reč. Verovatno izgledam preinteligentno da bih je i održao.U lošem društvu budi spreman i na grom iz vedra neba.Oni koji znaju da govore, govore retko.Ponekad zagrmi iz vedra neba.