Prokleta njiva, na kojoj klas ne ostaje.


prokleta-njiva-na-kojoj-klas-ne-ostaje
hrvatske posloviceprokletanjivanakojojklasneostajeprokleta njivana kojojkojoj klasklas nene ostajena kojoj klaskojoj klas neklas ne ostajena kojoj klas nekojoj klas ne ostajena kojoj klas ne ostaje

Bolje je i koliba od slame u kojoj se od srca smeju, nego palata od mermera u kojoj svi plaču!I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo.Na mladima svijet ostaje.Vera prolazi, Bog ostaje.Prava umetnost ostaje za večnost.Ko ne putuje nikud ostaje prost.