Prokleta njiva, na kojoj klas ne ostaje.


prokleta-njiva-na-kojoj-klas-ne-ostaje
hrvatske posloviceprokletanjivanakojojklasneostajeprokleta njivana kojojkojoj klasklas nene ostajena kojoj klaskojoj klas neklas ne ostajena kojoj klas nekojoj klas ne ostajena kojoj klas ne ostaje

U kojoj kući gusle gude, tu žižak na tavanu žito ne jedeGledajmo na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja.Gledajmo na život kao na dečiju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja.Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza....reč ni kad je u najdubljoj šumi izgovorena ne ostaje na mestu, a pogotovo kad se napiše ili čak i drugima kaže..Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu.