Proklet bio stomak koji se ne seća hleba što je jeo.


proklet-bio-stomak-koji-se-ne-sea-hleba-to-jeo
italijanske posloviceprokletbiostomakkojisenesećahlebatojeoproklet biobio stomakstomak kojikoji sese nene sećaseća hlebahleba štošto jeje jeoproklet bio stomakbio stomak kojistomak koji sekoji se nese ne sećane seća hlebaseća hleba štohleba što ješto je jeoproklet bio stomak kojibio stomak koji sestomak koji se nekoji se ne sećase ne seća hlebane seća hleba štoseća hleba što jehleba što je jeoproklet bio stomak koji sebio stomak koji se nestomak koji se ne sećakoji se ne seća hlebase ne seća hleba štone seća hleba što jeseća hleba što je jeo

Pa ipak, nije nesreća, što me se ona ne seća, ma kakvi, nesreća je što se ja nje sećam.Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila.Izbor ti nikad nije bio jača strana, tebi su uvek ostajali škartovi, lujke, alkoholičarke, tabletomanke. Možda je to bilo sve što si mogao da dobiješ i možda si ti bio sve što su one mogle da dobiju.Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je zdravlje bolje od bolesti.Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.