Prijatna iskustva čine život prekrasnim. Bolna iskustva vode sazrevanju.


prijatna-iskustva-ine-ivot-prekrasnim-bolna-iskustva-vode-sazrevanju
antonio de meloprijatnaiskustvačineživotprekrasnimbolnavodesazrevanjuprijatna iskustvaiskustva činečine životživot prekrasnimbolna iskustvaiskustva vodevode sazrevanjuprijatna iskustva čineiskustva čine životčine život prekrasnimbolna iskustva vodeiskustva vode sazrevanjuprijatna iskustva čine životiskustva čine život prekrasnimbolna iskustva vode sazrevanjuprijatna iskustva čine život prekrasnim

Mudrost je ćerka iskustva.Mudrost dolazi od iskustva. Iskustvo je najčešće rezultat nedostatka mudrosti.Oprostiti i zaboraviti znači stečena dragocena iskustva baciti kroz prozor.Kada iz vlastitog iskustva saznate šta znači užas, naoružani ste protiv svega u životu.Iako svo naše znanje počinje sa iskustvom, ne znači automatski da ono jedino nastaje iz iskustva.Čovekova nada je jača od iskustva, ne može je pokolebati tuđi neuspeh.