Prijateljstvo se ne bira, ono biva ko zna zbog čega, kao ljubav. - Činija Citata

Prijateljstvo se ne bira, ono biva ko zna zbog čega, kao ljubav.


prijateljstvo-se-ne-bira-ono-biva-ko-zna-zbog-ega-kao-ljubav
meša selimovićprijateljstvosenebiraonobivakoznazbogčegakaoljubavprijateljstvo sese nene biraono bivabiva koko znazna zbogzbog čegakao ljubavprijateljstvo se nese ne biraono biva kobiva ko znako zna zbogzna zbog čegaprijateljstvo se ne biraono biva ko znabiva ko zna zbogko zna zbog čegaono biva ko zna zbogbiva ko zna zbog čega

Neko živi samo od prodaje plastičnih kesa i ne zna šta će od radosti i veselja. A neko kupuje te kese i kupuje ono zbog čega kupuje kese i opet ne može da nađe razlog za zadovoljstvo.Čovek koji ne drži ni do čega će pasti zbog bilo čega.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Živetćemo dobro živimo li pošteno i ne činimo li ono zbog čega druge osuđujemo.O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono posle čega se osećate loše.