Prijateljstvo živi od rente, ljubav traži kapital.


prijateljstvo-ivi-od-rente-ljubav-trai-kapital
aristotelprijateljstvoživiodrenteljubavtražikapitalprijateljstvo živiživi odod renteljubav tražitraži kapitalprijateljstvo živi odživi od renteljubav traži kapitalprijateljstvo živi od rente

Prijateljstvo je ljubav bez krila.Prijateljstvo se ne bira, ono biva ko zna zbog čega, kao ljubav.Goreli smo, al' nismo postali pepeo sivi od kojeg bujaju žita i obale u cvatu. Uvek smo bili živi, pa ipak: drukčije živi, od svih ostalih živih na ovom žilavom svetu.Sada je ponovo tražila razlog da živi – ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat.Sada je ponovo tražila razlog da živi - ili bolje rečeno, da se najluđe preda. Ona koja ništa ne traži zauzvrat.Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek.