Prijatelji se gube ako ih zoveš često i ako ih zoveš retko.


prijatelji-se-gube-ako-ih-zove-esto-i-ako-ih-zove-retko
prijateljisegubeakoihzovečestoretkoprijatelji sese gubegube akoako ihih zovešzoveš čestočesto ii akoako ihih zovešzoveš retkoprijatelji se gubese gube akogube ako ihako ih zoveših zoveš čestozoveš često ičesto i akoi ako ihako ih zoveših zoveš retkoprijatelji se gube akose gube ako ihgube ako ih zovešako ih zoveš čestoih zoveš često izoveš često i akočesto i ako ihi ako ih zovešako ih zoveš retkoprijatelji se gube ako ihse gube ako ih zovešgube ako ih zoveš čestoako ih zoveš često iih zoveš često i akozoveš često i ako ihčesto i ako ih zoveši ako ih zoveš retko

Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.Čovek je često svoja žrtva. A ako to nije, često su mu žrtve drugi.Ljudi retko uspevaju osim ako zaista vole ono što rade.Prijatelji te često zaborave, a neprijatelji nikad.Ako šutiš – šuti iz ljubavi; ako govoriš – govori iz ljubavi; ako opominješ – opominji iz ljubavi; ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi.