Prijatelji se gube ako ih zoveš često i ako ih zoveš retko.


prijatelji-se-gube-ako-ih-zove-esto-i-ako-ih-zove-retko
prijateljisegubeakoihzovečestoretkoprijatelji sese gubegube akoako ihih zovešzoveš čestočesto ii akoako ihih zovešzoveš retkoprijatelji se gubese gube akogube ako ihako ih zoveših zoveš čestozoveš često ičesto i akoi ako ihako ih zoveših zoveš retkoprijatelji se gube akose gube ako ihgube ako ih zovešako ih zoveš čestoih zoveš često izoveš često i akočesto i ako ihi ako ih zovešako ih zoveš retkoprijatelji se gube ako ihse gube ako ih zovešgube ako ih zoveš čestoako ih zoveš često iih zoveš često i akozoveš često i ako ihčesto i ako ih zoveši ako ih zoveš retko

Noge patke su kratke, ali ako pokušamo da ih produžimo patka će osetiti bol, ždralove noge su duge, ali ako pokušamo da ih skratimo, ždral će osećati bol. Stoga ne treba da skraćujemo ono što je po prirodi dugo, niti produžavamo ono što je po prirodi kratko.Greške se uvek mogu oprostiti, ako osoba ima hrabrosti da ih prizna.Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.Neke žene su kao upaljena cigareta – ako ih ne uhvatite s prave strane opećićete se.Najteže je imati posla sa ženama i malim ljudima. Ako im se približiš, prestaju biti čedni, ako ih držiš podalje od sebe, postaju kivni.Reči su biseri, ali kad ih je mnogo, gube smisao.