Prevođenje je umeće upropaštavanja.


prevoenje-umee-upropatavanja
umberto ekoprevođenjeumećeupropatavanjaprevođenje jeje umećeumeće upropaštavanjaprevođenje je umećeje umeće upropaštavanjaprevođenje je umeće upropaštavanja

Ljubav je umeće; dobro naučiti ovo umeće najvažnija je stvar na svetu.Ne može se postići ni umeće ni mudrost ako se ne uči.Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.Sam je cvijet, lotosov pupoljak u tvom srcu. Samoća je pozitivna, samoća je zdrava. Užitak je biti svoj.Šta je duša? To je kao elektricitet-ne znamo šta je, ali je sila koja može da obasja sobu.Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.