Prevođenje je umeće upropaštavanja.


prevoenje-umee-upropatavanja
umberto ekoprevođenjeumećeupropatavanjaprevođenje jeje umećeumeće upropaštavanjaprevođenje je umećeje umeće upropaštavanjaprevođenje je umeće upropaštavanja

Ljubav je umeće; dobro naučiti ovo umeće najvažnija je stvar na svetu.Ne može se postići ni umeće ni mudrost ako se ne uči.