Preduzimljivi ljudi su oni koji jednostavno razumeju da je veoma mala razlika između prepreke i prilike, pa su u stanju da oboje okrenu u svoju korist.


preduzimljivi-ljudi-su-oni-koji-jednostavno-razumeju-da-veoma-mala-razlika-izmeu-prepreke-i-prilike-pasu-u-stanju-da-oboje-okrenu-u-svoju-korist
nikolo makijavelipreduzimljiviljudisuonikojijednostavnorazumejudaveomamalarazlikaizmeđupreprekeprilikepa sustanjuobojeokrenusvojukoristpreduzimljivi ljudiljudi susu onioni kojikoji jednostavnojednostavno razumejurazumeju dada jeje veomaveoma malamala razlikarazlika izmeđuizmeđu preprekeprepreke ii prilikepa su uu stanjustanju dada obojeoboje okrenuokrenu uu svojusvoju koristpreduzimljivi ljudi suljudi su onisu oni kojioni koji jednostavnokoji jednostavno razumejujednostavno razumeju darazumeju da jeda je veomaje veoma malaveoma mala razlikamala razlika izmeđurazlika između preprekeizmeđu prepreke iprepreke i prilikepa su u stanjuu stanju dastanju da obojeda oboje okrenuoboje okrenu uokrenu u svojuu svoju korist

Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.Put od pojave do stvarnosti često je veoma težak i dugačak, a mnogi ljudi su veoma loši putnici. Moramo da im oprostimo kada se teturaju i udaraju nas, kao da udaraju u zid.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.Uspešni su oni koji su svesni svojih uspeha, a gubitnici su oni koji svesno dozvoljavaju da gube.