Predivna stvar u vezi iskrenog smeha jeste da on poništava bilo koji sistem podele među ljudima.


predivna-stvar-u-vezi-iskrenog-smeha-jeste-da-on-ponitava-bilo-koji-sistem-podele-meu-ljudima
džon klizpredivnastvarveziiskrenogsmehajestedaonponitavabilokojisistempodelemeđuljudimapredivna stvarstvar uu vezivezi iskrenogiskrenog smehasmeha jestejeste dada onon poništavaponištava bilobilo kojikoji sistemsistem podelepodele međumeđu ljudimapredivna stvar ustvar u veziu vezi iskrenogvezi iskrenog smehaiskrenog smeha jestesmeha jeste dajeste da onda on poništavaon poništava biloponištava bilo kojibilo koji sistemkoji sistem podelesistem podele međupodele među ljudimapredivna stvar u vezistvar u vezi iskrenogu vezi iskrenog smehavezi iskrenog smeha jesteiskrenog smeha jeste dasmeha jeste da onjeste da on poništavada on poništava biloon poništava bilo kojiponištava bilo koji sistembilo koji sistem podelekoji sistem podele međusistem podele među ljudimapredivna stvar u vezi iskrenogstvar u vezi iskrenog smehau vezi iskrenog smeha jestevezi iskrenog smeha jeste daiskrenog smeha jeste da onsmeha jeste da on poništavajeste da on poništava biloda on poništava bilo kojion poništava bilo koji sistemponištava bilo koji sistem podelebilo koji sistem podele međukoji sistem podele među ljudima

Ja i moj momak smo u tajnoj vezi,u toliko tajnoj vezi da ni on to ne znaStatus veze: Mi smo u tajnoj vezi. Toliko tajnoj, da cak ni on ne zna da smo u vezi. :DJer teško je držati se prave mere u besedi pa da se sasvim veruje besednikovim rečima: slušalac kome je stvar poznata i koji je njoj naklonjen može lako pomisliti da je u besedi rečeno manje no što bi on želeo da se spomene i što sam zna; a kome je stvar nepoznata on će, kad čuje ono što prevazilazi njegovo shvatanje, iz pakosti reći da je besednik mnogo šta preterao u svojoj pohvali.Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom.Jedina bitna stvar, šta god radili, bilo da vozite karting ili Formulu 1 ili čak igrate karte, jeste postati svetski prvak jer to znači da ste najbolji od svih. Čak i u karting to je veliko, veliko postignuće.Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici.