Predala sam se nečemu, bio pakao ili raj. Bio je raj.


predala-sam-se-neemu-bio-pakao-ili-raj-bio-raj
paulo koeljopredalasamsenečemubiopakaoilirajbiopredala samsam sese nečemubio pakaopakao iliili rajbio jeje rajpredala sam sesam se nečemubio pakao ilipakao ili rajbio je rajpredala sam se nečemubio pakao ili raj

Um je jedno posebno mesto i sam moze stvoriti raj i pakao, pakao iz raja.Čovek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti.Čovjek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti.Idi u raj zbog klime i pakao zbog društva.Ljubav je uvek nova. Svejedno je volimo li jedan, dva, deset puta u životu - uvek smo pred situacijom koju ne poznajemo. Ljubav ne može odvesti u pakao ili raj, ali nas uvek nekuda odvede. Treba je prihvatiti, jer ona je hrana našeg postojanja.Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.