Pred nosom mi je život kakav bi trebao biti, a ja se osećam kao u zatvoru.


pred-nosom-mi-ivot-kakav-bi-trebao-biti-a-ja-se-oseam-kao-u-zatvoru
Čarls bukovskiprednosommiživotkakavbitrebaobitijaseosećamkaozatvorupred nosomnosom mimi jeje životživot kakavkakav bibi trebaotrebao bitija sese osećamosećam kaokao uu zatvorupred nosom minosom mi jemi je životje život kakavživot kakav bikakav bi trebaobi trebao bitia ja seja se osećamse osećam kaoosećam kao ukao u zatvorupred nosom mi jenosom mi je životmi je život kakavje život kakav biživot kakav bi trebaokakav bi trebao bitia ja se osećamja se osećam kaose osećam kao uosećam kao u zatvorupred nosom mi je životnosom mi je život kakavmi je život kakav bije život kakav bi trebaoživot kakav bi trebao bitia ja se osećam kaoja se osećam kao use osećam kao u zatvoru

Govor bi trebao biti poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo.Toliko mi je potrebna dobra žena da je već osećam u vazduhu, osećam je pod prstima, vidim pločnike stvorene za njena stopala, vidim jastuke za njenu glavu, osećam svoj suzdržani smeh.Kada bi se nirnberški zakoni primijenili, tada bi svaki američki predsjednik nakon Drugog svjetskog rata trebao biti obješen.Da Srbija nema RTS, kakav god da je, sve ćerke bile bi kao Stoja, a svi sinovi kao zaštićeni svedoci. Nije slučajnost. To je nečiji politički projekat da se sve u Srbiji svede na večne neproduktivne sukobe i iskonski rat našeg Šojića i njihovog sultana Sulejmana.Najbolje je za čoveka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji. A tako bi moglo biti kad ne bi tražio naslade svoje u prolaznim stvarima.Nisam ja došao u Ameriku kao pečalbar da zaradim pare. Ja sam došao sa znanjem a znanje mi je donelo imanje, a ne obratno. Imanje je, dakle došlo kao nešto sporedno.