Pre nego što kažeš ljudima kako treba da žive, pokaži to na svom primeru. - Činija Citata

Pre nego što kažeš ljudima kako treba da žive, pokaži to na svom primeru.


pre-nego-to-kae-ljudima-kako-treba-da-ive-pokai-to-na-svom-primeru
fjodor dostojevskiprenegotokaželjudimakakotrebadaživepokažitonasvomprimerupre negonego štošto kažeškažeš ljudimaljudima kakokako trebatreba dada živena svomsvom primerupre nego štonego što kažeššto kažeš ljudimakažeš ljudima kakoljudima kako trebakako treba datreba da živepokaži to nana svom primerupre nego što kažešnego što kažeš ljudimašto kažeš ljudima kakokažeš ljudima kako trebaljudima kako treba dakako treba da živepokaži to na svompre nego što kažeš ljudimanego što kažeš ljudima kakošto kažeš ljudima kako trebakažeš ljudima kako treba daljudima kako treba da živepokaži to na svom primeru

Ukoliko kažeš ljudima gde da odu, ali im ne kažeš kako da dođu tamo, iznenadićeš se rezultatima.Uradiću sve što je potrebno kako bi pobedili na utakmici, bilo da to uključuje sedenje na klupi dok mašem peškirom, dodavanje čaše vode svom saigraču ili pogađanje tog pobedničkog koša.Pre nego što popravite svet, popravite česmu u svom stanu. Svet bi bio mnogo srećniji i lepši kad bi svako samo popravio česmu ili makar zube.Ljude treba osveštavati o potrebi da nauče kako da žive jer život je tako brz i nekad prebrzo proleti.Ako sloboda znači nešto uopšte, ona znači pravo da kažeš ljudima nešto što oni ne žele da čuju.Pre ili kasnije gorčina će nestati, neko koga je sudbina stavila na tvoj put najzad će doći s naramkom sreće i sve će biti kako treba. Biće tako, iako se ti u ovom trenutnku osjećaš očajno i misliš da lažem.