Praznoj vreći je teško da stoji uspravno.


praznoj-vrei-teko-da-stoji-uspravno
bendžamin frenklinpraznojvrećitekodastojiuspravnopraznoj vrećivreći jeje teškoteško dada stojistoji uspravnopraznoj vreći jevreći je teškoje teško dateško da stojida stoji uspravnopraznoj vreći je teškovreći je teško daje teško da stojiteško da stoji uspravnopraznoj vreći je teško davreći je teško da stojije teško da stoji uspravno

Prazna vreća ne može uspravno da stoji.Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu.Ne kupuj mačka u vreći.Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.Ko tuče svoju ženu, taj je poput onoga koji udara po vreći brašna; sve što je dobro u njoj- izlazi, a što je loše- ostaje.Nije teško biti dobar, teško je biti pravedan.