Prazna vreća ne može uspravno da stoji.


prazna-vrea-ne-moe-uspravno-da-stoji
srpske poslovicepraznavrećanemožeuspravnodastojiprazna vrećavreća nene možemože uspravnouspravno dada stojiprazna vreća nevreća ne možene može uspravnomože uspravno dauspravno da stojiprazna vreća ne moževreća ne može uspravnone može uspravno damože uspravno da stojiprazna vreća ne može uspravnovreća ne može uspravno dane može uspravno da stoji

Praznoj vreći je teško da stoji uspravno.Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu.Čoveče, seti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ i ne ponizuj se! Hodaj uspravno, ne plači pred tuđim vratima, jer iza tih vrata za tebe nema nikoga, pljuni i pljusni, ali se ne ponizuj.Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude u njoj.Hrabar je onaj koji ne beži već ostaje da čvrsto stoji i bori se protiv svog neprijatelja.Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati.