Pravo prijatetljstvo je isto kao kad piskiš u gaće…..Svi mogu da vide…A samo ti možes da osetis toplinu…:)


pravo-prijatetljstvo-isto-kao-kad-piski-u-gaesvi-mogu-da-videa-samo-ti-moes-da-osetis-toplinu
pravoprijatetljstvoistokaokadpiskigaće…svimogudavide…asamotimožesosetistoplinu…pravo prijatetljstvoprijatetljstvo jeje istoisto kaokao kadkad piskišpiskiš umogu dada vide…avide…a samosamo titi možesmožes dada osetispravo prijatetljstvo jeprijatetljstvo je istoje isto kaoisto kao kadkao kad piskiškad piskiš umogu da vide…ada vide…a samovide…a samo tisamo ti možesti možes damožes da osetispravo prijatetljstvo je istoprijatetljstvo je isto kaoje isto kao kadisto kao kad piskiškao kad piskiš umogu da vide…a samoda vide…a samo tivide…a samo ti možessamo ti možes dati možes da osetispravo prijatetljstvo je isto kaoprijatetljstvo je isto kao kadje isto kao kad piskišisto kao kad piskiš umogu da vide…a samo tida vide…a samo ti možesvide…a samo ti možes dasamo ti možes da osetis

Svi ljubitelji frižidera nose velike gaće!!! :DDvije lubenice pod jedno pazuho ne možes staviti, dva dobra teško možes sastaviti.Onaj osecaj kad prodjes pored bivseg i ne osetis apsolutno nista ;)onaj osecaj,kad osecas,da ces osecati,da si osecao.nedaj boze da osetisSvi mi nosimo zastave, ali su najteže borbe u sutonu kad se osećaju sakriveni zakoni života kao olovo i kada je teža teška kao grob.Spasili su nas isto kao kad lav spašava jelena iz tigrovih kandži.