Pravi muškarac piša direktno na osveživač :)


pravi-mukarac-pia-direktno-na-osveiva
pravimukaracpiadirektnonaosveživačpravi muškaracmuškarac pišapiša direktnodirektno nana osveživačpravi muškarac pišamuškarac piša direktnopiša direktno nadirektno na osveživačpravi muškarac piša direktnomuškarac piša direktno napiša direktno na osveživačpravi muškarac piša direktno namuškarac piša direktno na osveživač

Pravi muškarac ne j**e hiljadu žena…već jednu na hiljadu načina.. xDŽene su kao lutke. Možeš se igrati njima kako želiš i baciti ih kad poželiš! Ali, znaš šta? Pravi muškarac se nikada ne igra lutkama.Dužina filma mora biti direktno proporcionalna izdržljivosti ljudske bešike.Obični ljudi ne shvataju da se oni koji se zaista bave filozofijom zapravo direktno pripremaju za smrt.I mali je muškarac muškarac.Pravi čovek ne mrzi nikoga.