Pravedan u nevoljama nije prezren, već naprotiv hvaljen.


pravedan-u-nevoljama-nije-prezren-ve-naprotiv-hvaljen
latinske poslovicepravedannevoljamanijeprezrenvećnaprotivhvaljenpravedan uu nevoljamanevoljama nijenije prezrenveć naprotivnaprotiv hvaljenpravedan u nevoljamau nevoljama nijenevoljama nije prezrenveć naprotiv hvaljenpravedan u nevoljama nijeu nevoljama nije prezrenpravedan u nevoljama nije prezren

I niko više nije bitan, svi su pesak prezren i sitan... pesak ispod nasNisam od onih naivaca koji jedva čekaju neki budući dan i raduju se rođendanima i novim godinama, naprotiv, meni već dugo smeta što vreme prolazi.Niko nije sujetan na svoju mladost, niti se oseća da je presrećan zato što je mlad; a svako je, naprotiv, i nesrećan i očajan kad je star.Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi.U nevoljama jača vrlina.Pravedan sudija prvo ispituje predmet, a tek onda osobu.