Prava ljubav razmišlja o trenutku i o vječnosti, ali nikada o trajanju.


prava-ljubav-razmilja-o-trenutku-i-o-vjenosti-ali-nikada-o-trajanju
fridrih ničepravaljubavrazmiljatrenutkuvječnostialinikadatrajanjuprava ljubavljubav razmišljarazmišlja oo trenutkutrenutku io vječnostiali nikadanikada oo trajanjuprava ljubav razmišljaljubav razmišlja orazmišlja o trenutkuo trenutku itrenutku i oi o vječnostiali nikada onikada o trajanjuprava ljubav razmišlja oljubav razmišlja o trenutkurazmišlja o trenutku io trenutku i otrenutku i o vječnostiali nikada o trajanjuprava ljubav razmišlja o trenutkuljubav razmišlja o trenutku irazmišlja o trenutku i oo trenutku i o vječnosti

Prava ljubav razmišlja o trenutku i o večnosti, ali nikada o trajanju.Ako svako razmišlja na isti način, onda neko ne razmišlja.Prava ljubav je nijema, a lažna brbljava.Nije zabavno juriti za nečim što nikada nećeš dobiti. U jednom trenutku moraš dići ruke…Nisam te nikada cuvao,nisam te nikada mazio,pazio,tvoju ljubav sam gazio,svemu smisljao broj.Radije se mirim sa svojom samoćom, ako u ovom trenutku pokušavam od nje da pobegnem, nikada više neću naći partnera. Ako je prihvatim, umesto da se borim protiv nje, možda će se stvari promeniti. Videla sam da je samoća jača kada pokušamo da joj se suprotstavimo, ali postaje slaba kad na nju jednostavno ne obraćamo pažnju.