Prav put ne vodi nigde osim do cilja.


prav-put-ne-vodi-nigde-osim-do-cilja
andre Židpravputnevodinigdeosimdociljaprav putput nene vodivodi nigdenigde osimosim dodo ciljaprav put neput ne vodine vodi nigdevodi nigde osimnigde osim doosim do ciljaprav put ne vodiput ne vodi nigdene vodi nigde osimvodi nigde osim donigde osim do ciljaprav put ne vodi nigdeput ne vodi nigde osimne vodi nigde osim dovodi nigde osim do cilja

Strah ne postoji nigde osim u umu.Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti.Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje.Treba misliti i na onog čoveka, koji zaboravlja gdje vodi put.Kroz tuđe srce vodi pravi put, ko drugačije putuje nailazi na tamu.Ja sam ovde, ja ne idem nigde. Bez obzira na težinu povrede – osim ako je potpuno onesposobljavajuća – biću isti igrač koji sam i oduvek bio. Pronaćiću način da to uradim. Načiniću neke prepravke, neke promene, ali ja i dalje dolazim.