Praštajući, čovek se uzdiže iznad onih koji ga vređaju.


pratajui-ovek-se-uzdie-iznad-onih-koji-ga-vreaju
napoleon bonapartapratajućičovekseuzdižeiznadonihkojigavređajučovek sese uzdižeuzdiže iznadiznad onihonih kojikoji gaga vređajučovek se uzdižese uzdiže iznaduzdiže iznad onihiznad onih kojionih koji gakoji ga vređajučovek se uzdiže iznadse uzdiže iznad onihuzdiže iznad onih kojiiznad onih koji gaonih koji ga vređajučovek se uzdiže iznad onihse uzdiže iznad onih kojiuzdiže iznad onih koji gaiznad onih koji ga vređaju

Praštajući, čovek se uzdiže iznad onih koji ga vredjaju.Čovek treba da se oseća iznad lavova, tigrova, zvezda; da je iznad svega u prirodi, čak i iznad onoga što je pojmljivo i izgleda čudnovato – u protivnom, on nije čovek, već miš koji se svega plaši.Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba.Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo.Ne bojite se onih koji tvrde već onih koji izbegavaju.Pusti to, danas nas uvredi ovaj, sutra ko zna ko će. Mi stalno obraćamo pažnju na te uvrede, a treba sve to da savladamo mirom. Da ne primamo k srcu. I kad ne primamo k srcu, onda neprijatelj hoće da vređa, no ako se to odbije od nas, to ne remeti naš unutrašnji mir, i posle vide ljudi: vređaju, vređaju, pa na kraju dignu ruke.