Pozdrav za sve nafurane babe koje me kuliraju kad im kazem dobar dan


pozdrav-za-sve-nafurane-babe-koje-me-kuliraju-kad-im-kazem-dobar-dan
pozdravzasvenafuranebabekojemekulirajukadimkazemdobardanpozdrav zaza svesve nafuranenafurane babebabe kojekoje meme kulirajukuliraju kadkad imim kazemkazem dobardobar danpozdrav za sveza sve nafuranesve nafurane babenafurane babe kojebabe koje mekoje me kulirajume kuliraju kadkuliraju kad imkad im kazemim kazem dobarkazem dobar danpozdrav za sve nafuraneza sve nafurane babesve nafurane babe kojenafurane babe koje mebabe koje me kulirajukoje me kuliraju kadme kuliraju kad imkuliraju kad im kazemkad im kazem dobarim kazem dobar danpozdrav za sve nafurane babeza sve nafurane babe kojesve nafurane babe koje menafurane babe koje me kulirajubabe koje me kuliraju kadkoje me kuliraju kad imme kuliraju kad im kazemkuliraju kad im kazem dobarkad im kazem dobar dan

Pozdrav za momke kojima je jedna devojka dovoljna! Takodje pozdrav za devojke koje znaju to da cene!Nismo sve kurve, i nismo sve lude, tigrice, mačkice, nafurane male. Ima nas koje bi radije gledale film sa vama nego išle u šoping. Koje uzimamo vaše dukseve ...Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči.Komarci se trude da me nateraju da se ceo dan češkam baš tamo gde sam im se najviše dopala :)Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe.