Poverenje je kao gumica za brisanje, smanjuje se nakon svake greske…


poverenje-kao-gumica-za-brisanje-smanjuje-se-nakon-svake-greske
poverenjekaogumicazabrisanjesmanjujesenakonsvakegreske…poverenje jeje kaokao gumicagumica zaza brisanjesmanjuje sese nakonnakon svakesvake greske…poverenje je kaoje kao gumicakao gumica zagumica za brisanjesmanjuje se nakonse nakon svakenakon svake greske…poverenje je kao gumicaje kao gumica zakao gumica za brisanjesmanjuje se nakon svakese nakon svake greske…poverenje je kao gumica zaje kao gumica za brisanjesmanjuje se nakon svake greske…

Poverenje je kao ogledalo. Jednom kad ga razbijes nikad vise nece biti isto.Ima ljudi koji se dosledno lišavaju svake jestive, pitke i dimne tvari koja je na iole lošem glasu. To je cena koju plaćaju da ostanu zdravi. A zdravlje je sve što za nju dobiju. Ja to stvarno ne razumem! To je kao da date sav imetak za kravu na umoru.Masivnost Zemlje se smanjuje do beznačajnosti poredeći je sa prostranstvima nebesa.Slava je poput krugova na vodi, snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube.Slava je poput krugova na vodi; snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube.Poverenje je skup poklon, nemojte ga ocekivati od jeftinih ljudi.