Potrebno je dosta vremena da čovek nauči da se ništa ne može naučiti. - Činija Citata

Potrebno je dosta vremena da čovek nauči da se ništa ne može naučiti.


potrebno-dosta-vremena-da-ovek-naui-da-se-ne-moe-nauiti
herman hesepotrebnodostavremenadačoveknaučisenitanemoženaučitipotrebno jeje dostadosta vremenavremena dada čovekčovek naučinauči dada sese ništaništa nene možemože naučitipotrebno je dostaje dosta vremenadosta vremena davremena da čovekda čovek naučičovek nauči danauči da seda se ništase ništa neništa ne možene može naučitipotrebno je dosta vremenaje dosta vremena dadosta vremena da čovekvremena da čovek naučida čovek nauči dačovek nauči da senauči da se ništada se ništa nese ništa ne moženišta ne može naučitipotrebno je dosta vremena daje dosta vremena da čovekdosta vremena da čovek naučivremena da čovek nauči dada čovek nauči da sečovek nauči da se ništanauči da se ništa neda se ništa ne možese ništa ne može naučiti

Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.Mlad čovek misli da ima dosta vremena za sve, nažalost, kad ostari vidi da su mu procene bile pogrešne.Potrebno je za opuštanje uma da se bavimo, sa vremena na vreme, zabavnim delima i šalama.Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.Čovek koji želi da nešto nauči o svetu mora prvo naučiti o njegovim detaljima.Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu; budala nauči jednu stvar i veruje da ih zna deset.