Potrebna je pametna brineta da bi glumila glupu plavušu.


potrebna-pametna-brineta-da-bi-glumila-glupu-plavuu
merlin monropotrebnapametnabrinetadabiglumilaglupuplavuupotrebna jeje pametnapametna brinetabrineta dada bibi glumilaglumila glupuglupu plavušupotrebna je pametnaje pametna brinetapametna brineta dabrineta da bida bi glumilabi glumila glupuglumila glupu plavušupotrebna je pametna brinetaje pametna brineta dapametna brineta da bibrineta da bi glumilada bi glumila glupubi glumila glupu plavušupotrebna je pametna brineta daje pametna brineta da bipametna brineta da bi glumilabrineta da bi glumila glupuda bi glumila glupu plavušu

Neuspeh je nebitan. Potrebna je hrabrost da napravite budalu od sebe.Bog je prijatelj tišine: pogledajte kako priroda: drveće, trava, cveće…raste u tišini. Potrebna nam je tišina da bismo mogli da dotaknemo duše.Kad i hiljadu ljudi vjeruje u glupu stvar, ona idalje ostaje glupa.Na ludom temelju još nikad nije podignuta pametna zgrada.Potrebna nam je 1 minuta da se dogovorimo za pijančenje, 1 sat da se napijemo, 1 dan da se otreznimo, a celi život nije dovoljan da prepričavamo uspomene koje ...Srce budale je u ustima; usta pametna čoveka su u srcu.