Potrebna je pametna brineta da bi glumila glupu plavušu.


potrebna-pametna-brineta-da-bi-glumila-glupu-plavuu
merlin monropotrebnapametnabrinetadabiglumilaglupuplavuupotrebna jeje pametnapametna brinetabrineta dada bibi glumilaglumila glupuglupu plavušupotrebna je pametnaje pametna brinetapametna brineta dabrineta da bida bi glumilabi glumila glupuglumila glupu plavušupotrebna je pametna brinetaje pametna brineta dapametna brineta da bibrineta da bi glumilada bi glumila glupubi glumila glupu plavušupotrebna je pametna brineta daje pametna brineta da bipametna brineta da bi glumilabrineta da bi glumila glupuda bi glumila glupu plavušu

Kad i hiljadu ljudi vjeruje u glupu stvar, ona idalje ostaje glupa.Srce budale je u ustima; usta pametna čoveka su u srcu.Na ludom temelju još nikad nije podignuta pametna zgrada.Neuspeh je nebitan. Potrebna je hrabrost da napravite budalu od sebe.Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene.Potrebna nam je 1 minuta da se dogovorimo za pijančenje, 1 sat da se napijemo, 1 dan da se otreznimo, a celi život nije dovoljan da prepričavamo uspomene koje ...