Potomstvo svakom odaje onu počast koja mu pripada.


potomstvo-svakom-odaje-onu-poast-koja-mu-pripada
tacitpotomstvosvakomodajeonupočastkojamupripadapotomstvo svakomsvakom odajeodaje onuonu počastpočast kojakoja mumu pripadapotomstvo svakom odajesvakom odaje onuodaje onu počastonu počast kojapočast koja mukoja mu pripadapotomstvo svakom odaje onusvakom odaje onu počastodaje onu počast kojaonu počast koja mupočast koja mu pripadapotomstvo svakom odaje onu počastsvakom odaje onu počast kojaodaje onu počast koja muonu počast koja mu pripada

Pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, a svakome dati ono što mu pripada, osnovna su načela prava.Loša je bludnica koja pri svakom zagrljaju dobije dete.Knjiga koja želi da traje je ona koja se može čitati na različite načine. U svakom slučaju treba da omogući različito, promijenjljivo čitanje. Svaka generacija čita velika djela na drugačiji način.Blago svakom ko ima nekog u svakom danu, na telepatskim dužinama, prkoseći daljinama!Potomstvo još uvek oseća šta su zgrešili preci.Mrzim politku. Ne volim nijednu stranku. Niko ne treba da im pripada-treba biti individua, stajati u sredini. Svako ko pripada nekoj stranci prestaje da razmišlja.