Pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, a svakome dati ono što mu pripada, osnovna su načela prava. - Činija Citata

Pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, a svakome dati ono što mu pripada, osnovna su načela prava.


poteno-ivjeti-drugoga-ne-povrijediti-a-svakome-dati-ono-to-mu-pripada-osnovna-su-naela-prava
latinske poslovicepotenoživjetidrugoganepovrijeditisvakomedationotomupripadaosnovnasunačelapravapošteno živjetidrugoga nene povrijeditisvakome datidati onoono štošto mumu pripadaosnovna susu načelanačela pravadrugoga ne povrijeditia svakome datisvakome dati onodati ono štoono što mušto mu pripadaosnovna su načelasu načela pravaa svakome dati onosvakome dati ono štodati ono što muono što mu pripadaosnovna su načela pravaa svakome dati ono štosvakome dati ono što mudati ono što mu pripada

Meni su ljudi uvek miliji od načela, a najmiliji na svetu su mi ljudi bez ikakvih načela.Možemo reći ono što ne znamo, ali ne možemo dati ono što nemamo.Ono malo iskustva koje sam stekla u životu naučilo me da niko ničim ne gospodari, da je sve iluzija, a to važi kako za materijalna dobra tako i za duhovne vrijednosti. Ko je makar jednom izgubio nešto što je imao, a smatrao svojim neotuđivim posjedom, shvati da mu zapravo ništa ne pripada.Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .Onaj ko izgubi nadu, prihvata ono što mu se nudi. A ko prihvati ono što mu se nudi, odriče se sopstvenog sna.Ne traži ni od koga ono što i sam nisi spreman dati.