Pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, a svakome dati ono što mu pripada, osnovna su načela prava.


poteno-ivjeti-drugoga-ne-povrijediti-a-svakome-dati-ono-to-mu-pripada-osnovna-su-naela-prava
latinske poslovicepotenoživjetidrugoganepovrijeditisvakomedationotomupripadaosnovnasunačelapravapošteno živjetidrugoga nene povrijeditisvakome datidati onoono štošto mumu pripadaosnovna susu načelanačela pravadrugoga ne povrijeditia svakome datisvakome dati onodati ono štoono što mušto mu pripadaosnovna su načelasu načela pravaa svakome dati onosvakome dati ono štodati ono što muono što mu pripadaosnovna su načela pravaa svakome dati ono štosvakome dati ono što mudati ono što mu pripada

Možemo reći ono što ne znamo, ali ne možemo dati ono što nemamo.Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .Ne traži ni od koga ono što i sam nisi spreman dati.Uvijek je pravo vrijeme da se učini ono što je prava stvar.Meni su ljudi uvek miliji od načela, a najmiliji na svetu su mi ljudi bez ikakvih načela.Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...