Poštena je čoveka lako prevariti.


potena-oveka-lako-prevariti
srpske poslovicepotenačovekalakoprevaritipoštena jeje čovekačoveka lakolako prevaritipoštena je čovekaje čoveka lakočoveka lako prevaritipoštena je čoveka lakoje čoveka lako prevaritipoštena je čoveka lako prevariti

Onaj koji vara će uvek naći one koje će lako prevariti.Lako je prevariti oko, ali je teško prevariti srce.Žena često lako daje, ali se lako ne zaljubljuje.Dvostruko je zadovoljstvo prevariti varalicu.Lakše je izgleda, mnoge ljude prevariti nego jednoga.Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako.