Pošten sam koliko mogu, nikome ne želim suviše zla, htio bih da ljude više volim nego sto ih žalim, molim se svojoj sreći da mimo mene prođe ono što me se ne tiče...


poten-sam-koliko-mogu-nikome-ne-elim-suvie-zla-htio-bih-da-ljude-vie-volim-nego-sto-ih-alim-molim-se-svojoj-srei-da-mimo-mene-proe-ono-to-me-se-ne-tie
meša selimovićpotensamkolikomogunikomeneželimsuviezlahtiobihdaljudevievolimnegostoihžalimmolimsesvojojsrećimimomeneprođeonotometičepošten samsam kolikokoliko mogunikome nene želimželim suvišesuviše zlahtio bihbih dada ljudeljude viševiše volimvolim negonego stosto ihih žalimmolim sese svojojsvojoj srećisreći dada mimomimo menemene prođeprođe onoono štošto meme sese nene tičepošten sam kolikosam koliko mogunikome ne želimne želim suvišeželim suviše zlahtio bih dabih da ljudeda ljude višeljude više volimviše volim negovolim nego stonego sto ihsto ih žalimmolim se svojojse svojoj srećisvojoj sreći dasreći da mimoda mimo menemimo mene prođemene prođe onoprođe ono štoono što mešto me seme se nese ne tiče

Ne mogu birati ljude kakve želim, niti u njima samo ono što je dobro. Moram da primim ili odbijem ljude koje mi život šalje, i ono što je u njima, nerazdvojeno. I možda bih grdno pogriješio kad bih prihvatio samo svece, kad bi ih i bilo, jer su sigurno nepodnošljivo dosadni.Zato što me voliš ja volim sve ostalo, i nikome ne želim zlo.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Ništa čoveku nije važnije od svog mira i od sreće koju sam stvori. Zato je treba čuvati, tu svoju sreću, opkoliti je šančevima i nikome ne dozvoliti da je ugrozi. Niko drugi neka me se ne tiče, život je surov, ljudi zli, i trea ih držati na odstojanju. Neka budu što dalje od svega što je tvoje i što ti je drago.Ljudima ne mogu udahnuti svoju ljubav i oni ne mogu da mi je vrate. Gledaju me hladno, sumnjičavo odmjeravaju opasnost koja im od mene prijeti i zatvoreni svakako, zatvaraju se još više na prvu neočekivanu riječ, na prvi nenaviknut pokret, ili odmah napadaju, braneći se jer više vole da ubiju nego da strahuju.Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.