Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen. - Činija Citata

Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen.


postoji-samo-jedna-srea-u-ivotu-a-ona-se-sastoji-u-tome-da-ovek-bude-voljen
Žorž sandpostojisamojednasrećaživotuonasesastoji utomedačovekbudevoljenpostoji samosamo jednajedna srećasreća uu životuona sese sastojisastoji  u u tometome dada čovekčovek budebude voljenpostoji samo jednasamo jedna srećajedna sreća usreća u životua ona seona se sastojise sastoji  usastoji  u tome u tome datome da čovekda čovek budečovek bude voljenpostoji samo jedna srećasamo jedna sreća ujedna sreća u životua ona se sastojiona se sastoji  use sastoji  u tomesastoji  u tome da u tome da čovektome da čovek budeda čovek bude voljenpostoji samo jedna sreća usamo jedna sreća u životua ona se sastoji  uona se sastoji  u tomese sastoji  u tome dasastoji  u tome da čovek u tome da čovek budetome da čovek bude voljen

Tragajući za srećom, polovina čovečanstva sledi pogrešan trag. Oni misle da se sreća sastoji u imanju i sticanju i u tome da vas drugi služe. Sreća je zapravo u davanju i služenju drugima.Žena je moćna samo srazmjerno nesreći kojom može da kazni svog ljubavnika; a kada je čovjek samo sujetan, svaka žena je korisna, a nijedna nije neophodna; laskavi uspjeh sastoji se u tome da se žena osvoji, a ne da se zadrži.Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek.Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Možda se sreća sastoji u tome da na vreme prestanemo sa trkom za srećom? Da stignemo do života pre no što nam lekari zabrane pušenje, alkohol, hranu, kupanje, sunčanje i ljubav?