Postoji jedna stvar jača od svih oružja na svetu, a to je ideja čije vreme dolazi.


postoji-jedna-stvar-jaa-od-svih-oruja-na-svetu-a-to-ideja-ije-vreme-dolazi
viktor igopostojijednastvarjačaodsvihoružjanasvetutoidejačijevremedolazipostoji jednajedna stvarstvar jačajača odod svihoružja nana svetuje idejaideja čiječije vremevreme dolazipostoji jedna stvarjedna stvar jačastvar jača odjača od svihod svih oružjasvih oružja naoružja na svetua to jeje ideja čijeideja čije vremečije vreme dolazipostoji jedna stvar jačajedna stvar jača odstvar jača od svihjača od svih oružjaod svih oružja nasvih oružja na svetua to je idejaje ideja čije vremeideja čije vreme dolazipostoji jedna stvar jača odjedna stvar jača od svihstvar jača od svih oružjajača od svih oružja naod svih oružja na svetua to je ideja čijeje ideja čije vreme dolazi

Mislim da je jedna od životnih ironija činiti pogrešnu stvar u pravo vreme.Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme.Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš.Postoji samo jedna vrsta discipline – perfektna disciplina.Blagost je jača od strogosti. Voda je jača od stene.Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“