Postoje samo tri vjerna prijatelja - stara žena, star pas i sačuvan novac. - Činija Citata

Postoje samo tri vjerna prijatelja - stara žena, star pas i sačuvan novac.


postoje-samo-tri-vjerna-prijatelja-stara-ena-star-i-uvan-novac
bendžamin frenklinpostojesamotrivjernaprijateljastaraženastarsačuvannovacpostoje samosamo tritri vjernavjerna prijateljaprijateljastarastara ženastar pasi sačuvansačuvan novacpostoje samo trisamo tri vjernatri vjerna prijateljavjerna prijateljastara ženastar pas ipas i sačuvani sačuvan novacpostoje samo tri vjernasamo tri vjerna prijateljatri vjerna prijateljastar pas i sačuvanpas i sačuvan novacpostoje samo tri vjerna prijateljasamo tri vjerna prijateljastar pas i sačuvan novac

Ko prijatelju daje novac na zajam, trpi dvostruku štetu; istovremeno gubi i novac i prijatelja.Kao što kaže stara poslovica, pero drže tri prsta, ali radi čitavo tijelo. I boli.Nema na svetu ružnih žena. Postoje samo žene koje ne znaju da bi s malo truda mogle da budu lepe.Postoje tri vrste žudnji. Žudnja za zadovoljstvima čula, žudnja za postojanjem, žudnja za nepostojanjem.Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.Čovekovu prirodu mogu izmeniti samo novac i žene.