Postoje žene koje su iz godine u godinu sve nevinije.


postoje-ene-koje-su-iz-godine-u-godinu-sve-nevinije
greta garbopostoježenekojesuizgodinegodinusvenevinijepostoje ženežene kojekoje susu iziz godinegodine uu godinugodinu svesve nevinijepostoje žene koježene koje sukoje su izsu iz godineiz godine ugodine u godinuu godinu svegodinu sve nevinijepostoje žene koje sužene koje su izkoje su iz godinesu iz godine uiz godine u godinugodine u godinu sveu godinu sve nevinijepostoje žene koje su izžene koje su iz godinekoje su iz godine usu iz godine u godinuiz godine u godinu svegodine u godinu sve nevinije

U šestoj godini sam želio postati kuhar. U sedmoj godini Napoleon. Moja ambicija je tako rasla iz godine u godinu sve do sada.Saznao sam u koje doba godine je ovde najlepše. U ono doba godine kad si ti tu.… I prodje, ostade u zaboravu 365 dana, 365 suza koje su natapale jastuk citave godine, 365 laznih osmeha koje sam poklanjala drugima, kako im ne ...Neki menjaju nove godine kao mala deca pelene. Čim u jednoj godini urade onu stvar, odmah traže novu i čistu godinu.Muževi nisu ubijali svoje žene uhvaćene da se daju za novac, nego uvek one koje su se davale iz duboke i iskrene ljubavi.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.