Postoje dva načina da se kažnjavaju deca: način sportski i način nevaljalca.


postoje-dva-naina-da-se-kanjavaju-deca-nain-sportski-i-nain-nevaljalca
franc kafkapostojedvanačinadasekažnjavajudecanačinsportskinevaljalcapostoje dvadva načinanačina dada sese kažnjavajukažnjavaju decanačin sportskisportski ii načinnačin nevaljalcapostoje dva načinadva načina danačina da seda se kažnjavajuse kažnjavaju decanačin sportski isportski i načini način nevaljalcapostoje dva načina dadva načina da senačina da se kažnjavajuda se kažnjavaju decanačin sportski i načinsportski i način nevaljalcapostoje dva načina da sedva načina da se kažnjavajunačina da se kažnjavaju decanačin sportski i način nevaljalca

Svaki nagon koji nastojimo da prigušimo neprestano kljuca u mislima i truje nas. Telo greši jednom i onda je s gresima završeno, jer je rad način pročišćenja. Jedini način da se čovek otarasi iskušenja jeste da mu popusti.Postoje dva načina da proživite život. Jedan je kao da ništa nije čudo. Drugi je kao da je sve čudo.Postoje samo dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.Postoje dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.