Počnite sa onim što je ispravno, a ne sa onim što je prihvatljivo.


ponite-onim-to-ispravno-a-ne-onim-to-prihvatljivo
franc kafkapočniteonimtoispravnoneprihvatljivopočnite sasa onimonim štošto jeje ispravnone sasa onimonim štošto jeje prihvatljivopočnite sa onimsa onim štoonim što ješto je ispravnoa ne sane sa onimsa onim štoonim što ješto je prihvatljivopočnite sa onim štosa onim što jeonim što je ispravnoa ne sa onimne sa onim štosa onim što jeonim što je prihvatljivopočnite sa onim što jesa onim što je ispravnoa ne sa onim štone sa onim što jesa onim što je prihvatljivo

Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite.Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve!Uspeh znači raditi najbolje što možemo sa onim što imamo.Sve što smo znali u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti je ništa u poređenju sa onim što nikada nećemo saznati.Ono što nije besmisleno je period u međuvremenu, čekanje između seksa i ljubavi - suočavanje sa onim kvalitetnim što je preostalo - tada ne smeš biti ogorčen.Može da se pretjera i sa onim što je dobro.