Ponekad neko mora izaći iz vašeg života – da bi neko bolji ušao!! :)


ponekad-neko-mora-izai-iz-vaeg-ivota-da-bi-neko-bolji-uao
ponekadnekomoraizaćiizvaegživotadabiboljiuaoponekad nekoneko moramora izaćiizaći iziz vašegvašeg životaživota –– dada bibi nekoneko boljibolji ušaoponekad neko moraneko mora izaćimora izaći izizaći iz vašegiz vašeg životavašeg života –života – da– da bida bi nekobi neko boljineko bolji ušaoponekad neko mora izaćineko mora izaći izmora izaći iz vašegizaći iz vašeg životaiz vašeg života –vašeg života – daživota – da bi– da bi nekoda bi neko boljibi neko bolji ušaoponekad neko mora izaći izneko mora izaći iz vašegmora izaći iz vašeg životaizaći iz vašeg života –iz vašeg života – davašeg života – da biživota – da bi neko– da bi neko boljida bi neko bolji ušao

Ponekad je život čovjeku toliko bijedan da on svoj porok, htio - ne htio, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade.Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom.Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji.Ponekad samo želim da me neko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥Kad neko ode, odlazi zato što neko drugi treba da dođe.Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loša iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadaju naivni. Jer su oni drugi postali još gori.