Poljubac se, doduše, može obrisati, ali se vatra u srcu ne može ugasiti.


poljubac-se-dodue-moe-obrisati-ali-se-vatra-u-srcu-ne-moe-ugasiti
nemačka poslovicapoljubacsedoduemožeobrisatialisevatrasrcuneugasitipoljubac semože obrisatiali sese vatravatra uu srcusrcu nene možemože ugasitiali se vatrase vatra uvatra u srcuu srcu nesrcu ne možene može ugasitiali se vatra use vatra u srcuvatra u srcu neu srcu ne možesrcu ne može ugasitiali se vatra u srcuse vatra u srcu nevatra u srcu ne možeu srcu ne može ugasiti

Ljubav je besmrtno i beskonačno žarište u nama, kojeg ništa ne može ograničiti i ništa ugasiti.Najopasnija vatra koja može da se dogodi je kad kuća iznutra počne goreti.Ljubav, kao i vatra, ne može postojati bez stalnog podstrijeka: i ona umire čim prestane da se nada ili da se boji.Blato može dragulj uprljati, ali ga ne može pretvoriti u blato.Zlo može zavesti čoveka, ali ne može postati čovek.Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i videćete da je to još uvek vatra ili da to može biti.