Početak je najvažniji dio svakog posla.


poetak-najvaniji-dio-svakog-posla
platonpočetaknajvažnijidiosvakogposlapočetak jeje najvažnijinajvažniji diodio svakogsvakog poslapočetak je najvažnijije najvažniji dionajvažniji dio svakogdio svakog poslapočetak je najvažniji dioje najvažniji dio svakognajvažniji dio svakog poslapočetak je najvažniji dio svakogje najvažniji dio svakog posla

PRVI MAJ – najvažniji datum u životu svakog krpelja! :DPrvo dolazi misao; zatim organizacija misli u ideje i planove; potom, transformacija tih planova u stvarnost. Početak, kao što primećujete, je u vašoj imaginaciji.Tehnologija je samo alat. Kada govorimo o potrebi da deca rade zajedno i da se motivišu onda je učitelj najvažniji.Početak je mudrosti strah Gospodnji. Ko nije pravilno počeo, kako će pravilno početi? Ko je od početka pošao krivim putem, mora se vratiti nazad i uhvatiti pravilan početak, to jest, koračiti nogom na pravi put.Ja ne gledam ni svoja posla, a kamoli tuđa…Nema nerentabilnijeg posla nego što je rat.