Pobednici nikada ne prave dva puta istu grešku. Zato ratnik svetlosti stavlja na kocku svoje srce samo zbog nečeg vrednog. - Činija Citata

Pobednici nikada ne prave dva puta istu grešku. Zato ratnik svetlosti stavlja na kocku svoje srce samo zbog nečeg vrednog.


pobednici-nikada-ne-prave-dva-puta-istu-greku-zato-ratnik-svetlosti-stavlja-na-kocku-svoje-srce-samo-zbog-neeg-vrednog
paulo koeljopobednicinikadanepravedvaputaistugrekuzatoratniksvetlostistavljanakockusvojesrcesamozbognečegvrednogpobednici nikadanikada nene praveprave dvadva putaputa istuistu greškuzato ratnikratnik svetlostisvetlosti stavljastavlja nana kockukocku svojesvoje srcesrce samosamo zbogzbog nečegnečeg vrednogpobednici nikada nenikada ne pravene prave dvaprave dva putadva puta istuputa istu greškuzato ratnik svetlostiratnik svetlosti stavljasvetlosti stavlja nastavlja na kockuna kocku svojekocku svoje srcesvoje srce samosrce samo zbogsamo zbog nečegzbog nečeg vrednogpobednici nikada ne pravenikada ne prave dvane prave dva putaprave dva puta istudva puta istu greškuzato ratnik svetlosti stavljaratnik svetlosti stavlja nasvetlosti stavlja na kockustavlja na kocku svojena kocku svoje srcekocku svoje srce samosvoje srce samo zbogsrce samo zbog nečegsamo zbog nečeg vrednogpobednici nikada ne prave dvanikada ne prave dva putane prave dva puta istuprave dva puta istu greškuzato ratnik svetlosti stavlja naratnik svetlosti stavlja na kockusvetlosti stavlja na kocku svojestavlja na kocku svoje srcena kocku svoje srce samokocku svoje srce samo zbogsvoje srce samo zbog nečegsrce samo zbog nečeg vrednog

Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…Glupa je ta riba koja se dva puta ulovi na istu udicu.Ne možeš dva puta ući u istu reku.Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost.Čeznem da sedim nemo pored tebe, ali bi mi inače srce iskočilo na usta. Zato brbljam i ćaskam olako, i zatrpavam svoje srce rečima.Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k'o oprost ne zaslužuje.