Pitaju me za tebe. A ja ćutim. Na kojem boku spavaš, pomislim..


pitaju-me-za-tebe-a-ja-utim-na-kojem-boku-spava-pomislim
pitajumezatebejaćutimnakojembokuspavapomislimpitaju meme zaza tebeja ćutimna kojemkojem bokuboku spavašpitaju me zame za tebea ja ćutimna kojem bokukojem boku spavašpitaju me za tebena kojem boku spavaš

Suze same krenu kad pomislim na tebe,jer bila si svee sto zelim pored sebe…Najgluplje pitanje na svetu – Jel spavaš? -.-Noćima ćutim o njoj…Pregrizem jezik, ali ne umem da ćutim!Pitaju me koje sam vjere? - A ja im odgovaram pitanjem: Bolje ti je da budeš slobodan od straha i da spavaš na podu, nego da imaš zlatni krevet i bogatu trpezu, a da si pun briga.