Pitaju me za tebe. A ja ćutim. Na kojem boku spavaš, pomislim..


pitaju-me-za-tebe-a-ja-utim-na-kojem-boku-spava-pomislim
pitajumezatebejaćutimnakojembokuspavapomislimpitaju meme zaza tebeja ćutimna kojemkojem bokuboku spavašpitaju me zame za tebea ja ćutimna kojem bokukojem boku spavašpitaju me za tebena kojem boku spavaš

Pitaju me koje sam vjere? - A ja im odgovaram pitanjem: Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli.Ajde ceskaj me, slusam ja tebe :DOni koji me sreću, misle da ja to putujem. A ne putujem ja. To beskraj po meni hoda.A kod tebe me najviše nervira to što na tebe čovjek ne može ni da se naljuti pošteno. Znaš li? Znaš, a? O, znaš ti to. Vrlo dobro ti to znaš.Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči.