Pisati je dobro, razmišljati je bolje. Mudrost je dobra, strpljenje je bolje.


pisati-dobro-razmiljati-bolje-mudrost-dobra-strpljenje-bolje
herman hesepisatidobrorazmiljatiboljemudrostdobrastrpljenjepisati jeje dobrorazmišljati jeje boljemudrost jeje dobrastrpljenje jeje boljepisati je dobrorazmišljati je boljemudrost je dobrastrpljenje je bolje

Od zla gore, a od dobra bolje nema.Jedna je pamet dobra, a dve su-bolje.Nečinjenje dobra nije ništa bolje od činjenja zla.U starosti čovek se bolje čuva od nesreće, a u mladosti je bolje podnosi.Tko dobro cini bolje doceka.Dobro urađeno je bolje od dobro rečenog.