Pisao sam joj svaki dan, dok se ona nije smuvala sa poštarom… - Činija Citata

Pisao sam joj svaki dan, dok se ona nije smuvala sa poštarom…


pisao-sam-joj-svaki-dan-dok-se-ona-nije-smuvala-potarom
pisaosamjojsvakidandokseonanijesmuvalapotarom…pisao samsam jojjoj svakisvaki dandok sese onaona nijenije smuvalasmuvala sasa poštarom…pisao sam jojsam joj svakijoj svaki dandok se onase ona nijeona nije smuvalanije smuvala sasmuvala sa poštarom…pisao sam joj svakisam joj svaki dandok se ona nijese ona nije smuvalaona nije smuvala sanije smuvala sa poštarom…pisao sam joj svaki dandok se ona nije smuvalase ona nije smuvala saona nije smuvala sa poštarom…

A ona. Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije trazila da se menjam. A promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.Poslao sam joj kišu, nemojte se ljutiti vi koji ste joj blizu pa ste pokisli, ona stvarno voli kišu, a ja volim kad j srećna.Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.